Az SNS megnyilvánulásait az ellenségkeresés vezérli

„Trianon Szlovákiát is sújtja lélektani értelemben. A nemzetközi közösség elismert egy szuverén államot, de ez nem jelenti azt, hogy történelmet is adott hozzá. Szlovákiában egy virtuális történelem kialakításának kényszere munkál, s ez egy lélektani teher” – mondta Farkas Géza, a pozsonyi magyar nagykövetség konzulja egyik februári interjújában, és emiatt a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) támadásainak a célpontjába került. Duray Miklós a Kossuth Rádió „Határok nélkül” műsorában ezzel kapsolatban úgy fogalmazott: az SNS folyamatosan ellenséget keres…

Mint ismeretes, a SNS-nek Duray Miklós szlovákiai magyar közíró-politikussal is többszöri „összetűzése volt”. Legutóbb tízmillió koronának megfelelő kártérítést akartak Duraytól amiatt, hogy az a magyar Inforádiónak olyan értelemben nyilatkozott, hogy a SNS fasiszta párt…. (A jogerős bírósági ítélet a kártérítést megalapozatlannak tartotta, Duraynak nem kellett fizetnie szavaiért, viszont bocsánatkérésre kötelezték őt. Duray ezt magyarul tette meg, amivel ismét kivívta az SNS haragját…)
A Kossuth Rádió megkérdezte Duray Miklóstól, hogy milyen ellenfél a Szlovák Nemzeti Párt?
Duray szerint a SNS egy olyan anomália, amely az összes megnyilvánulását az ellenségkeresésben éli meg. „Nemcsak a cseheket és a magyarokat tekintette annak, hanem a szlovák nemzeten belül is folyamatosan kereste az ellenségeket. Az önálló Szlovákia gondolatát is ellenségkép kereséssel vetették fel, megfenyegetve mindazokat a szlovákokat, akik nem támogatták az állami önállósulás gondolatát, Csehszlovákia szétszakítását. Ha ezt tudatosítjuk, akkor a SNS bármelyik megnyilvánulását ennek a tükrében kell értékelnünk. Talán azt is mondhatjuk, hogy bárki, aki a SNS-re úgy tekint, mint egy olyan egyenrangú politikai résztvevőre, akit ugyanolyan komolyan kell venni, mint például a Német Szociáldemokrata Pártot, a magyarországi Fideszt vagy a Szerb Demokrata Pártot, az a felvidéki magyarokat sérti meg, mert a SNS mindenkivel szemben az ellenségeskedést szítja, és mindenkiben az ellenséget keresi” – mondta Duray..
Azt a gondolatot, hogy Szlovákiában történelem kreálása folyik, nem a konzul mondta ki először, hanem szlovák történészek is, legutóbb a Svätopluk-szobor kapcsán…
– Szlovákiának és a szlovák nemzetnek van egy rákényszerített történelme, amit nem idegenek kényszerítettek rájuk, hanem a saját politikusaik, és azok, akik nem tudtak belenyugodni abba, hogy a szlovák nemzet a legfiatalabb Európában. Ezért tulajdonképpen ki kellett találniuk egy olyan nép- és államfolyamatossági történelmet, amelynek nincs semmilyen alapja. Tudatosítsuk azt, hogy az egész Cirill és Metód hagyomány is kitalált…
A szlovák történészek és társadalomkutatók arra mutattak rá, hogy az emberek lelkében nem él ez a hagyomány. Július 5-én, amikor Cirill és Metód napja államünnep, az emberek nem tudják, hogy miért is van munkaszüneti nap… Az emberek mennyire tudják a valóságot, a történelmet és a politikát egymástól elválasztani?
– Az egyszerű ember szívesebben hallgatja a mesét és a legendát, mint a valóságot. Ennek következtében a meseszerűen előadott hamisat könnyebben elfogadják. Könnyebb félrevezetni az embereket, mint a normalitás medrében tartani.
A konzulnak volt egy olyan mondata is, miszerint az ezer éves magyar állam nem siet az állampolgársággal, amely egy lehetőség, és az él vele, aki akar. Az ezer éves magyar államiság kapcsán viszont Rafael Rafaj, a SNS frakcióvezetője azt mondta, hogy az egy dajkamese…
– A legszilárdabb talaj a tények tisztelete, és aki erre támaszkodik, nem veszíti el az egyensúlyát. Úgy gondolom, hogy a szlovák nemzet létezését ténynek kell tekintenünk. Aki ezt kétségbe vonja, ugyanolyan hibát követ el, mint az a néhány szlovák politikus és áltörténész, akik megpróbálják kétségbe vonni a tényszerű magyar múltat. Ha mind a két oldalon a valóság talaján maradunk, és nem ismételjük meg a nemzeti romanticizmus hibáit, akkor a szlovák és a magyar nemzet között szent lesz a béke.

mr1- Határok nélkül, Haják Szabó Mária interjúja

 

Megszakítás