Strasbourgig megyek jogorvoslatért

A Pozsonyi Kerületi Bíróság által 2011. november 9-én hozott, december 16-én kézbesített határozat értelmében Duray Miklósnak szlovákul kell bocsánatot kérnie a Szlovák Nemzeti Párttól, amiért azt 2006-ban fasiszta pártnak nevezte.

 

Duray a bírósági döntésnek eleget tett, de nem nyugszik bele jogainak korlátozásába, akár Strasbourgig is elmegy.

Duray Miklós a Felvidék.ma portálnak így nyilatkozott: „Polgári pernek álcázott politikai per folyik ellenem 2006-tól. Az immár hatodik éve húzódó pereskedés során a szlovák bíróság mint parlamenti képviselőt egy politikai nyilatkozatom miatt kötelezett bocsánatkérésre, ami demokratikus országban nehezen elképzelhető. 2008-tól pedig valójában a nyelvi jogaimért perelek, hiszen a szlovák alkotmány értelmében jogom van az anyanyelvemet használni mind a hivatalos eljárás során mind egyéb viszonylatban, a kerületi bíróság azonban nem így gondolja.”

A pereskedés előzménye, hogy 2006-ban a szlovákiai parlamenti választások után a magyarországi Info Rádióban Magyarország és Szlovákia külügyminisztere közötti levélváltásról kérdezték Duray Miklós véleményét, aki a nyilatkozatában azt mondta, hogy „a szlovák kormány harmada Slota pártjából áll, mely fasiszta párt”, indoklásként pedig hozzátette, hogy a párt elnöke idegengyűlöletet, nemzetek közötti gyűlöletet hirdet, becsmérli a másik nemzetet, fegyveres akcióra buzdít a másik nemzet ellen.

A Szlovák Nemzeti Párt polgárjogi pert indított, ami két évig zajlott. A szlovák bíróság 2008-ban másodfokon bocsánatkérésre kötelezte Duray Miklóst, sajátos  indoklással: az SNS azért nem lehet fasiszta párt, mert Szlovákiában törvényesen be van jegyezve – mert ha az lenne, a törvény szerint nem működhetne. Duray Miklós egy magyar nyelvű levélben bocsánatkérésként szó szerint azt a szöveget küldte el párt központjába magyarul, amit a bírósági végzés előírt. Ezt azonban a Szlovák Nemzeti Párt nem fogadta el annak ellenére, hogy Duray nyilatkozata is magyarul hangzott el. A felperes párt végrehajtást kezdeményezett Duray ellen a szlovák nyelvű bocsánatkérés kikényszerítésére, a szlovák bíróság most ennek, az SNS-nek által támasztott igénynek szerzett érvényt.

„Ennek a bírósági döntésnek most kénytelen vagyok eleget tenni, egyébként 30 ezer Euro végrehajtási bírsággal sújthatnak, amit számtalanszor megismételhet a végrehajtó, tehát halmazati bírságolásra van joga, de nem nyugszom abba bele, hogy kétségbe vonják alkotmányos jogomat az anyanyelvem használatára. Nyelvi jogaim védelmében a Legfelsőbb Bírósághoz fordulok, és kész vagyok a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróságig menni, ha szükséges.”

Megszakítás