Marton vagy szögön?

Aki ért magyarul, az tudja: a mart meredek partot, vízmosást, a szög szegletet vagy kiszögelést jelent. Eddig érvényes a nyelvismeret. Ezen túl mást is jelenthetnek a szavak.

Például azt, hogy a „szög”-höz, Gombaszöghöz elsősorban az 1920-as évek végének kommunista hagyományai kötődnek. „Mart”-hoz, Martoshoz a nemzetmentés, mivel a török hódoltsági időkben a Martos környéki vizes, lápos területen nyert védelmet a magyar ember az oszmán-török hadak elől.
Gombaszöghöz ezért legújabban (az 1950-es évektől) kommunista majd 1990-tól posztkommunista érzelmeket kötnek. A Feszty park azonban átnyúlik az idők síkján és tölti be ezt a küldetést, ami ugyancsak nemzetmentés a javából, akár a kommunista rendszer formális intézményei szempontjából is.
Ennyit a múltról a mával kapcsolatban.
Csodálatos eszmei kapcsolódás a martosi Feszty Park és az ifjúsági szabadegyetem, jelenlegi nevén a Martfeszt összekapcsolása.
Felvidéken végre megvalósult a kárpát-medencei magyar nemzetpolitika egyik góca.
Mindent bele, a jövőben is.

Duray Miklós

Megszakítás