DM-cikk

Duray Miklós írásai, beszédei, illetve vele készült interjúk

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának levele a Charta’77 polgárjogi nyilatkozat kiadásának tízéves évfordulója alkalmából

(Könyv: Kettős elnyomásban) 19. dokumentum – 1987. január 7. Kedves Barátaink!A Charta ’77 polgárjogi nyilatkozat keletkezésének, és a hatására kialakult nemhivatalos polgárjogi aktivitás fennállásának tízéves évfordulója nem csupán a kételkedőkkel és a független társadalmi cselekvést elutasítókkal szemben bizonyíték, hanem a hivatalos hatalmat és a hivatalos nyilvánosságot is elmarasztaló tény. Ezt …

Bővebben »

Az európaiság Kelet-Közép-Európában: valóság vagy csupán vágy?

Európa-szerte divattá vált az “európaiság,” az “Európa-eszme” hangoztatása. A nyugat-európaiak elsó’sorban az Egyesült Allamoknak az öreg kontinensre kiterjedő hatását kívánják ezzel ellenpontozni. De a kontinens belseje – Kelet-Európa – felé haladva ez alatt leginkább Jalta traumatizáló következményének: a Szovjetunió nyomasztó hatalmi jelenlétének ellenpólusa értendő. Persze nyilvánvaló, hogy az eszmének aligha …

Bővebben »

A csehszlovákiai magyar kisebbség társadalmi közérzetéről

(Megjelent a Csehszlovákiai nonkorformisták az országban élő magyar kisebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről, HHRF, New York, 1989 kötetben) A magyar kisebbség’ helyzetével foglalkozó nemhivatalos anyagok egy része – a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának legjelentősebb dokumentumai, közöttük a Charta ’77 számára 1979 őszén kidolgozott tanulmány is – eljutott a …

Bővebben »

Előszó A csehszlovákiai nonkorformisták c. könyvhöz

Előszó Csehszlovákiai nonkorformisták az országban élő magyar kisebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről (1989) Csehszlovákiában 1985-ben párbeszéd kezdődött a nemhivatalos nyilvánosság köreiben az országban élő magyar kisebbség helyzetéről, amelynek a résztvevői az egyik oldalon a Charta ’77, a szlovák katolikus ellenzék képviselői és néhány szlovákiai függetlenül gondolkodó, a másik oldalon …

Bővebben »

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának dokumentumai

(Könyv: Kettős elnyomásban)1982. június 3. után – a Duray Miklós munkahelyén és lakásán tartott házkutatás, az ellene emelt rendőrségi vádindítvány majd a nov. 10-i letartóztatása, valamint a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága több tagjának kihallgatása miatt – átmenetileg felbomlott a Bizottság. 1983 őszéig szünetelt a csehszlovákiai magyar kisebbség nemhivatalos jogvédelmi …

Bővebben »

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának második, „szülőkhöz, pedagógusokhoz és iskolabarátokhoz” intézett körlevele

Könyv: Kettős elnyomásban 17. dokumentum 1984 május. Tisztelt Szülök, Pedagógusok és Iskolabarátok! Ez év február elején levélben fordultunk Önökhöz a szlovákiai magyar iskolák sorsát fenyegető veszély miatt. Amint tudják, a Szlovák Kormány az elmúlt évben egy olyan új iskolaügyi törvényjavaslatot dolgozott ki, amely lehetővé tette volna, hogy a nemzetiségi kisebbségek …

Bővebben »

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának második “szülőkhöz, pedagógusokhoz és iskolabarátokhoz” intézett körlevele

Tisztelt Szülők, Pedagógusok és Iskolabarátok! Ez év február elején levélben fordultunk Önökhöz a szlovákiai magyar iskolák sorsát fenyegető veszély miatt. Amint tudják, a Szlovák Kormány az elmúlt évben egy olyan új iskolaügyi törvényjavaslatot dolgozott ki, amely lehetővé tette volna, hogy a nemzetiségi kisebbségek iskoláiban csaknem teljesen felszámolják az anyanyelven folyó …

Bővebben »

Második beszámoló a szlovákiai magyar kisebbség fellépéséről az oktatásügyi törvényjavaslat ellen

Elhangzott a Szabad Európa Rádióban 1984. április 8-án A csehszlovákiai magyar kisebbség közvéleményét az elmúlt fél évben, de legfőképpen ez év (1984) februárjában és márciusában a készülő új iskolatörvény izgatta. Amint a korábbi híradásokból ismeretes, a szlovák kormány olyan törvényjavaslatot dolgozott ki, amely az oktatás nyelvéről szóló cikkelyben lehetőséget teremtett …

Bővebben »