DM-cikk

Duray Miklós írásai, beszédei, illetve vele készült interjúk

Kutyaszorító II. – 5.fejezet – Szabadlábon

(1983) 5. Szabadlábon A tárgyalás elnapolásával az vált a leglényegesebb kérdéssé, hogy a halasztás magyarázható-e jogilag, vagy csupán (esetleg: főleg) az ügy jellegével összefüggő politikai oka van. A cellában erre a kérdésre nem kaphattam választ. Ezért a tárgyalás folytatására kellett készülődnöm. Felidéztem és leírtam a marxista intézet állásfoglalására adott válaszomat, …

Bővebben »

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának jelentése Szlovákia Kormánya Nemzetiségi Tanácsának újraalakításáról

(Könyv: Kettős elnyomásban)57. dokumentum – 1988. augusztus 12. A június 20-án kelt 1988/9 sz. dokumentumunkat Csehszlovákia Nemzetgyűlésének és Szövetségi Kormányának címeztük, amiatt, hogy vizsgálják felül Szlovákia Kormányának a nemzetiségi politikában tanúsított túlkapásait. Erre az adott okot, hogy Szlovákia Kormánya az 1988. május 18-án hozott 132. sz. határozatával megszüntette mind a …

Bővebben »

A Csehszlovákisi Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága Csehszlovákia Szövetségi Gyűlésének és Szövetségi Kormányának a romániai faluromboló tervek ügyében

(Könyv: Kettős elnyomásban)56. dokumentum – 1988. augusztus 10.Tisztelt Szövetségi Gyűlés! Tisztelt Szövetségi Kormány! Felháborodással és aggodalommal töltenek el bennünket, az Önök által is ismert, romániai „településszerkezet korszerűsítését” célzó tervek, melyek értelmében a Román Szocialista Köztársaság Vezérének bejelentése nyomán Romániában mintegy 8,000, főleg erdélyi és bánáti falu tűnne el a föld …

Bővebben »

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága Szlovákia iskolaügyi miniszterének a készülő oktatási reformról

(Könyv: Kettős elnyomásban)55. dokumentum – 1988. augusztus 3. Tisztelt Miniszter Úr! Amint Bizottságunk mellékelt jelentéséből kitűnik, nyomós okunk van nyugtalankodni a Csehszlovákiában készülő oktatási reform miatt. Figyelmeztetnünk kell arra, hogy az iskolaügyi szervek különböző okokkal évtizedek óta sorvasztják a magyar kisebbség iskoláit. Igaz, az egész ország oktatási rendszere kátyúba jutott, …

Bővebben »

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának jelentése a magyar nyelvű iskolai oktatás felszámolására tett újabb kísérletekről Csehszlovákiában

(Könyv: Kettős elnyomásban)54. dokumentum – 1988. július 29. Ez év tavaszán a csehszlovákiai központi sajtóban vita kezdődött az alapiskolákat érintő oktatási reformról. A kérdés valóban időszerű a tanulók túlterheltsége miatt, amelyet többek között a tanórák magas számával és a túlzottan terjedelmesen tanított tananyaggal magyaráznak. Tapasztalatunk szerint a tanulókat a szakszerűtlenül …

Bővebben »

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának levele Csehszlovákia Nemzetgyűlésének és Szövetségi Kormányának Szlovákia Kormánya Nemzetiségi Tanácsának feloszlatásáról

(Könyv: Kettős elnyomásban)52. dokumentum – 1988. június 20. A Szlovák Szocialista Köztársaság Minisztertanácsa 1988. május 18-án hozott 132. sz. határozatával a kormány egyes tanácsadó szerveinek, bizottságainak a feloszlatásáról rendelkezett. Az intézkedés állítólag összefügg az államigazgatási szervek létszámának csökkentésével. Mint megtudtuk a 21 megszüntetett tanácsadó, koordináló és kisegítő szerv egyike a …

Bővebben »

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának állásfoglalása Miloš Jakeš és Kádár János találkozójával kapcsolatban

(Könyv: Kettős elnyomásban)50. dokumentum – 1988. április 15. 1988-ban április 7-én Budapesten került sor Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának és a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága főtitkárának rendszeres évi találkozójára. Miloš Jakeš és Kádár János megbeszélésein a pártok és az államközi kapcsolatokon túlmenő kérdések is szerepeltek: a nemzetiségi kérdés, …

Bővebben »

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának állásfoglalása az 1988. március 25-én Pozsonyban tüntető katolikusok ellen alkalmazott rendőri erőszakkal kapcsolatban

(Könyv: Kettős elnyomásban)49. dokumentum – 1988. március 30. Jogvédő Bizottságunk már többször elítélte a nemzeti sajátosságok, a politikai nézetek, a vallási meggyőződés és a lelkiismereti szabadság elnyomását. A második világháború kitörése óta (1939-től) Csehszlovákiában, illetve Szlovákiában folyamatosan elnyomó politikai rendszerek uralkodnak. Alapelvük a nemzeti, ideológiai és a hatalmi kizárólagosság. Ez …

Bővebben »

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának kérdése a Csemadok Központi Bizottsága Elnökségéhez: Hány alapszabályzata van a Csemadoknak?

(Könyv: Kettős elnyomásban)48. dokumentum – 1988. március 3. Tisztelt Elnökség! Jogvédő Bizottságunk 1987. november 30-án kiadott jelentésében rámutatott, hogy a Csemadok Alapszabályzata, amelyet 1987. október 1-én hagyott jóvá Szlovákia Belügyminisztériuma, jogilag nem érvényes. Az 1987 október közepén brossóraként megjelentetett Alapszabályzat III. cikkelyének 4. bekezdése különbözik a közgyűlésen elfogadott megszövegezéstől. Mostani …

Bővebben »

A vajdasági magyar értelmiségiek üldözésének ügyében

(Könyv: Kettős elnyomásban)47. dokumentum – 1988. február 11. A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő BizottságaJugoszlávia Szocialista Szövetségi Köztársaság Nagykövetségének, Mostecká 15, Prága 1 Malá StranaA vajdasági magyar értelmiségiek üldözésének ügyében Tisztelt Nagykövet Úr! Aggodalommal töltött el bennünket a hír, hogy 1988. február 11-én a szabadkai bíróság elé állították Viczei Károly zentai …

Bővebben »
Megszakítás