DM-cikk

Duray Miklós írásai, beszédei, illetve vele készült interjúk

A nyelvháború újabb fejezete

(Az Együttélés Országos Tanácsa Intéző Bizottságának állásfoglalása a nyelvtörvényről. 1990. november 5., Pozsony. Az állásfoglalás szerzői Gyurcsík Iván, Popély Gyula, Duray Miklós.)

Bővebben »

Az Együttélés Politikai Mozgalom politikai programja

(Az Együttélés választási programjának Duray Miklós által fogalmazott fejezete, 1990. május) Az Együttélés Politikai Mozgalom a nemzetközi egyezségokmányokban foglalt elvek szellemében küzd egy demokratikus többpártrendszer kialakításáért, az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséért.

Bővebben »

Forradalom vagy hatalomátvétel?

(Az 1989–1990-es rendszerváltozás időszakának áttekintése, különös tekintettel a csehszlovákiai helyzetre és a nemzetiségi kérdésre. Megjelent a Katolikus Szemle 1990. IV. számában.) /1/

Bővebben »

Új politikai érték születik

(Az 1999-ben kiadott Önrendelkezési kísérleteink c. könyv egyik fejezetének előszava) Az új politikai versenyfeltételek egyik legfontosabb eleme a megszerveződés, a szervezettség lett.

Bővebben »

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának nyilatkozata eddigi tevékenységének felfüggesztéséről

(Könyv: Kettős elnyomásban)65. dokumentum – 1989. december 28. Jogvédő Bizottságunk 1978 tavaszán alakult. Kezdeti célunk a magyar iskolák és a magyar nemzeti művelődés védelme volt. Ez a célkitűzés időközben kibővült. Ennek két oka volt: fölmértük a csehszlovákiai magyarság jogi, gazdasági, szociális és társadalmi állapotát, amelynek alapján világossá vált számunkra elnyomásunk …

Bővebben »