Változások küszöbén – tartalom

dk08Kiadta: Osiris Kiadó, budapest, 2000. A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. A kötet szerkesztésében részt vett: Oriskó Norbert és Orosz Márta.  Az előszót írta: Hamberger Judit. Pro Minoritate – könyvek. Sorozatszerkesztők: Gyurgyák János, Lőrincz Csaba, Németh Zsolt.

* * *

A kötet minden olyan fontos tényt, eseményt, dokumentumot, folyamatot elemez, amelyek közvetlenül kapcsolatban vannak a szlovákiai magyar kisebbség politikai életével. Ezek között van a magyarok szlovákiai jogi helyzete, az európai kisebbségi jogi normák alkalmazása vagy hiánya, a szlovák-magyar alapszerződés kérdése is. Az írásokban központi helyet foglal el a szlovákiai magyar pártok bels? viszonya, személyes és politikai harca, amelyben időnként kölcsönösen ki is oltják az egymásnak nekifeszül? politikai szándékokat, akaratokat, célokat…

TARTALOM

Előszó (Hamberger Judit)

Résumé (Orosz Márta)

Skip to content