Változások küszöbén – tartalom

dk08Kiadta: Osiris Kiadó, budapest, 2000. A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. A kötet szerkesztésében részt vett: Oriskó Norbert és Orosz Márta.  Az előszót írta: Hamberger Judit. Pro Minoritate – könyvek. Sorozatszerkesztők: Gyurgyák János, Lőrincz Csaba, Németh Zsolt.

* * *

A kötet minden olyan fontos tényt, eseményt, dokumentumot, folyamatot elemez, amelyek közvetlenül kapcsolatban vannak a szlovákiai magyar kisebbség politikai életével. Ezek között van a magyarok szlovákiai jogi helyzete, az európai kisebbségi jogi normák alkalmazása vagy hiánya, a szlovák-magyar alapszerződés kérdése is. Az írásokban központi helyet foglal el a szlovákiai magyar pártok bels? viszonya, személyes és politikai harca, amelyben időnként kölcsönösen ki is oltják az egymásnak nekifeszül? politikai szándékokat, akaratokat, célokat…

TARTALOM

Előszó (Hamberger Judit)

Résumé (Orosz Márta)

Megszakítás