Hírek

Válasszon egy témakört az alábbi listából, majd kattintson annak a cikknek a címére, melyet el szeretne olvasni.

Milan Šimečka – Csehszlovákiai nonkorformisták az országban élő magyar kisebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről

(Könyv: Csehszlovákiai nonkorformisták az országban élő magyar kisebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről, 1989)   Hölgyeim és Uraim! Nem érzem magamat igazán illetékesnek véleményt mondani a szlovák-magyar viszonyról: amit harminc éves pozsonyi tartózkodásom alatt érzékeltem, csak mint megfigyelő jegyeztem fel. Nemzeti tudatomat személyes sorsom alakulása ingatta meg: belső meggyőződésem szerint …

Bővebben »

Ján Čarnogurský: A Duray-ügy, a szlovákok és a magyarok ügye

(Könyv: Csehszlovákiai nonkorformisták az országban élő magyar kisebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről, 1989)   Duray Miklós nevét 1982-ben hallottam először. Külföldről szállingóztak hírek a bebörtönzéséről és kommentárok az esetről. Őt akkor alig ismerték Pozsonyban. A magyar kisebbséghez tartozó ismerőseimet is kérdeztem felőle, de azok sem igen tudtak Durayról. Szabadlábra …

Bővebben »

Előszó A csehszlovákiai nonkorformisták c. könyvhöz

Előszó Csehszlovákiai nonkorformisták az országban élő magyar kisebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről (1989) Csehszlovákiában 1985-ben párbeszéd kezdődött a nemhivatalos nyilvánosság köreiben az országban élő magyar kisebbség helyzetéről, amelynek a résztvevői az egyik oldalon a Charta ’77, a szlovák katolikus ellenzék képviselői és néhány szlovákiai függetlenül gondolkodó, a másik oldalon …

Bővebben »

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának dokumentumai

(Könyv: Kettős elnyomásban)1982. június 3. után – a Duray Miklós munkahelyén és lakásán tartott házkutatás, az ellene emelt rendőrségi vádindítvány majd a nov. 10-i letartóztatása, valamint a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága több tagjának kihallgatása miatt – átmenetileg felbomlott a Bizottság. 1983 őszéig szünetelt a csehszlovákiai magyar kisebbség nemhivatalos jogvédelmi …

Bővebben »

Tájékoztató Duray Miklós második vizsgálati fogságáról

(Könyv: Kettős elnyomásban)18. dokumentum, 1984. október 10. Kedves Barátunk!Százötvennégy nappal ezelőtt tartóztatták le a szlovák hatóságok Duray Miklóst, a szlovákiai magyar kisebbség alkotmányos jogainak védelmezőjét. Duray 39 éves pozsonyi geológus és író 1978-ban alapította a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságát. Ezzel felvette a küzdelmet a szlovák hatóságoknak a magyar nyelvű …

Bővebben »

A szlovákiai magyar iskolák védelmében + Tartalom

A SZLOVÁKIAI MAGYAR ISKOLÁK VÉDELMÉBEN Dokumentumok a csehszlovákiai magyar kisebbség önvédelmi harcáról 1983. november – 1984, augusztus Kiadja a: HUNGARIAN HUMAN RIGHTS FOUNDATION A Hungarian Human Rights Foundation (Magyar Emberi Jogok Alapítvány) – a Committee for Human Rights in Rumania (CHRR) 1976 óta folytatott tevékenységét kiterjesztve – a világ tizenhat …

Bővebben »

A szlovákiai magyar iskolák védelmében – Előszó

ELŐSZÓ Csehszlovákiában a hivatalos adatok szerint mintegy 600,000 magyar él, elsősorban a szlovák-magyar határ mentén húzódó keskenyebb-szélesebb magyar, sőt magyar többségű településsávban, amelyet az 1920-as trianoni békediktátum szakított el Magyarországtól és csatolt Csehszlovákiához, a lakosság beleegyezése nélkül. A szlovákiai magyar társadalom jelenleg hátrányos helyzetű, elnyomott társadalom. A magyarok főleg falvakban …

Bővebben »

Az Amnesty International Duray kiszabadításáért

A Nobel-díjas Amnesty International emberi jogi szervezet mozgósította tagozatait világszerte, hogy dolgozzanak Duray Miklós kiszabadításáért, és ügyét ismertette időszakos tájékoztatójában.London, 1984. augusztus amnestyinternationalnewsletter Czechoslovakia Prisoners of conscience Miklós Duray, a 40-year-old geologist from Bratislava, and a leading spokesperson for the Hungarian minority in Czechoslovakia. He was arrested on 10 May …

Bővebben »
Megszakítás