DM-cikk

Duray Miklós írásai, beszédei, illetve vele készült interjúk

Elhallgatják Kassa multietnicitásának jellegét

Benkei Ildikó, a Kossuth Rádió munkatársa arról kérdezte Duray Miklóst, meglepődött-e azon, hogy a Kassa – Európa Kulturális Programból kimaradtak a kassai magyarok? A beszélgetés a Kossuth Rádió 2012. február 7-i műsorában hangzott el, alább ennek a szöveges változata olvasható:

Bővebben »

Mindenünk e zászló…?

A magyar nemzeti és történelmi jelképek, a történelmi Magyarországot ábrázoló térképek használata miatt 1920 óta sok herce-hurca adódik a trianoni Magyarország államhatárán kívül, elsősorban a történelmi Magyarországtól elcsatolt területeken létrejött új államokban, azok politikusainak, politikai pártjainak gerjesztésére. Most éppen Romániában csapnak zajt a románság veszélyeztetettségét kiáltó hangok egy világoskék alapszínű …

Bővebben »

Felporzott a cseh simaliszt

(2013. január 20, Felvidék.ma, kiegészítve január 26-án.)Az agarak laposan simuló szőrzetét is felborzolni képes évkezdet köszöntött 2013 januárjában a huszadik század bűneivel súlyosan terhelt cseh közéletre és közgondolkodásra.

Bővebben »

Az MSZP éghajlati színeváltozása

A bocsánatkérés és a megbocsájtás baráti lépés. A kérelmező részéről is és a megbocsájtó felől is. Az embernek, az egyénnek erkölcsi kötelessége bocsánatot kérni, ha bűnözött, és megbocsájtania a bűnösnek. De mi volt előtte és mi lesz ezután?

Bővebben »

Húsz év múlva

(Megjelent a Magyar Fórum 2013/2-es, janu§r 10-i számában)Csehszlovákia szétválása előtt az állami vagyon nagy része került át helyi és külföldi gazdasági csoportokhoz„Csehszlovákia kettéosztása 1992-ben szükségszerű volt, mert az akkori szövetségi államban felgyülemlett belpolitikai feszültség tovább már tarthatatlanná vált” – állapította meg a cseh és a szlovák miniszterelnök,

Bővebben »

Húsz éves vagyok… énekelhetné Szlovákia is

(Eszmefuttatás a Szlovák Köztársaság megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából – 2013. január 2., kibővítve 8-án.) A címben idézett mondatfoszlány csupán alkalom szülte kiszólás Szlovákia független állammá válásának évfordulóján – egyébként ez volt a címe a kommunista éra 1960-as éveiben (éppen akkor, amikor a cseh-szlovák államszövetség magja csírázott) az egyik nagysikerű „ütős” …

Bővebben »

Mire jó a karácsony ünnepe? ! …

a gondolkodásra, a szeretet értékének megbecsülésére és sok minden másra. Alkalmas arra is, hogy eltöprengjünk múlandóságunk és az örökkévalóság között feszülő ellentét és összhang fölött. Karácsony alkalmával kereshetjük a változó és az állandó értelmét és okát, vagy az állhatatosság és az ingatagság, a türelmesség és a türelmetlenség, az önmagunk vállalása …

Bővebben »