DM-cikk

Duray Miklós írásai, beszédei, illetve vele készült interjúk

N. Gyurkovits Róza: A hallgatás gyümölcsei – Előszó Duray könyvéhez

Ideje van a szólásnak, és ideje a hallgatásnak… Ezzel a bibliai idézettel jellemezhetnénk leginkább a politikus-író Duray Miklós legutóbbi fél évtizedét, amikor többet hallgatott, mint beszélt. Ezért számtalanszor bántották, gúnyolták, és pellengérre állítják most is – politikusok, főként többségiek, itt, a Felvidéken, de az anyaországban is.

Bővebben »

Hazától a nemzetig – Bevezető

Tisztelt Olvasó! A kötet címét úgy választottam, hogy érzékeltessem: vissza kell jutnunk oda, ahonnan a huszadik század elején erőszakkal eltérítettek bennünket. Széttépték nemzetünket, sokan meghasonlottakká váltak közülünk, egyesek ellenségévé lettek nemzetünknek, mások fájdalmasan önmagukba zárkóztak a nemzet gyötrelmei miatt, sokakat a félelem vagy a bosszú görcse bénított meg és bénít …

Bővebben »