mások

Más szerzők Duray Miklóssal kapcsolatban

Szakolczay Lajos: a cölöpember

„Életemet a csehszlovákiai magyarságnak akarom szentelni” (Duray Miklós méltatása annak okán, hogy a magyar megmaradás küzdelmét felmutató Kutyaszorító című könyve MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAT kapott- Budapest, 2000 márciusa)

Bővebben »

Önrendelkezési kísérleteink – A szellemi együttműködők névsora

Az Együttélés Országos Tanács Intéző Bizottsága tagjainak és az Együttélés parlamenti képviselőinek névsora, akik munkájukkal, véleményükkel hozzájárultak a kötetben összegyűjtött dokumentumok kimunkálásához, valamint az önrendelkezéssel kapcsolatos szellemi folyamat alakításához. Andrássy Ferenc Bajnok István Batta Attila (1997-ben tragikus körülmények között elhunyt) Batta István Bauer Edit Boros Zoltán Dobos László Dolník Erzsébet …

Bővebben »

Önrendelkezési kísérleteink – Előszó

Egy olyan társadalmi méretekben végzett kísérletről szóló könyvet nyújtunk át az olvasónak, amely a napi politika körülményei között, pártpolitikai csatározások közepette és az un. kisebbségpolitika lövészárkaiban zajlott le. A kísérleti laboratóriumot az Együttélés Politikai Mozgalom berkeiben építettük fel, ami azt jelenti, hogy a kísérlet folyamatait mindenki befolyásolhatta, aki az Együttélés …

Bővebben »

Miroslav Kusý: A nem-szlovák jelenség

Miroslav Kusý: A nem-szlovák jelenség*          (Könyv: Csehszlovákiai nonkorformisták az országban élő magyar kisebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről, 1989)   Munkám tárgya a mai Csehszlovákia nemzetiségi politikájának néhány alapvető kérdése, elsősorban a mai magyar nemzetiség helyzetének összefüggésében. Ezzel elmélkedéseim keretei is adottak. Nem foglalkozom tehát a történelmi …

Bővebben »