mások

Más szerzők Duray Miklóssal kapcsolatban

Önrendelkezési kísérleteink – Előszó

Egy olyan társadalmi méretekben végzett kísérletről szóló könyvet nyújtunk át az olvasónak, amely a napi politika körülményei között, pártpolitikai csatározások közepette és az un. kisebbségpolitika lövészárkaiban zajlott le. A kísérleti laboratóriumot az Együttélés Politikai Mozgalom berkeiben építettük fel, ami azt jelenti, hogy a kísérlet folyamatait mindenki befolyásolhatta, aki az Együttélés …

Bővebben »

Miroslav Kusý: A nem-szlovák jelenség

Miroslav Kusý: A nem-szlovák jelenség*          (Könyv: Csehszlovákiai nonkorformisták az országban élő magyar kisebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről, 1989)   Munkám tárgya a mai Csehszlovákia nemzetiségi politikájának néhány alapvető kérdése, elsősorban a mai magyar nemzetiség helyzetének összefüggésében. Ezzel elmélkedéseim keretei is adottak. Nem foglalkozom tehát a történelmi …

Bővebben »

Secretarius: A Csemadok helye Csehszlovákia politikai szerkezetében

(Könyv: Csehszlovákiai nonkorformisták az országban élő magyar kisebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről, 1989)   SECRETARIUS: (A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának tagja) A Csemadok helye Csehszlovákia politikai szerkezetében A Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetségének (eredetileg: egyesület) mind a megalakítása, mind a léte, hosszú ideig rendhagyó jelenség volt a kommunista …

Bővebben »

Milan Šimečka – Csehszlovákiai nonkorformisták az országban élő magyar kisebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről

(Könyv: Csehszlovákiai nonkorformisták az országban élő magyar kisebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről, 1989)   Hölgyeim és Uraim! Nem érzem magamat igazán illetékesnek véleményt mondani a szlovák-magyar viszonyról: amit harminc éves pozsonyi tartózkodásom alatt érzékeltem, csak mint megfigyelő jegyeztem fel. Nemzeti tudatomat személyes sorsom alakulása ingatta meg: belső meggyőződésem szerint …

Bővebben »

Ján Čarnogurský: A Duray-ügy, a szlovákok és a magyarok ügye

(Könyv: Csehszlovákiai nonkorformisták az országban élő magyar kisebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről, 1989)   Duray Miklós nevét 1982-ben hallottam először. Külföldről szállingóztak hírek a bebörtönzéséről és kommentárok az esetről. Őt akkor alig ismerték Pozsonyban. A magyar kisebbséghez tartozó ismerőseimet is kérdeztem felőle, de azok sem igen tudtak Durayról. Szabadlábra …

Bővebben »

Lantos Tamás USA-kongresszusi képviselő felszólalása Duray Miklós mellett (angolul)

Lantos Tamás, az amerikai kongresszus magyar származású tagja képviselőházi beszédben hívta fel a figyelmet Duray Miklós „bátor jogvédő munkájára a szlovák és csehszlovák hatóságok kisebbségi jogokat következetesen megsértő intézkedései ellen.”Washington, 1984, június 11. CONGRESSIONAL RECORD – Extensions of Retnarks E 2741 THE ARREST OP HUNGARIAN INTELLECTUAL MIKLÓS DURAY BY THE …

Bővebben »

Cseres Tibor, Csurka István és Mészöly Miklós tiltakozása Duray letartóztatása ellen

Három neves magyarországi író. Cseres Tibor, Csurka István és Mészöly Miklós nyilatkozatban tiltakozott Duray Miklós letartóztatása ellen.Budapest, 1984. június 6. Nyilatkozat 1984. május 10-én Pozsonyban letartóztatták Duray Miklós geológust, írót, a szlovákiai magyar kisebbség jogainak ismert védelmezőjét, a Charta egyik aláíróját. A vád: a Köztársaság külföldi érdekeinek megkárosítása, valamint izgató …

Bővebben »

Csoóri Sándor ajánlója

Megjelent a Tegnap alighanem bolondgombát etettek velünk c. könyv (Chicago, 1983) hátsó borítóján ”   Duray könyve nemcsak erkölcsi tett, de bizonyos tekintetben új határkő is. Eddig minden kisebbségi sorsról szóló írásban fölsorakoztak a mentegetőzés mondatai; a magyar uralkodó osztály bűneiről, a 67 utáni elmagyarosítás szégyellnivaló korszakáról. A szándékot utólag is …

Bővebben »
Megszakítás