DM-cikk

Duray Miklós írásai, beszédei, illetve vele készült interjúk

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának körlevele

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának “szülőkhöz, pedagógusokhoz és iskolabarátokhoz” intézett körlevele (A szlovákiai magyar iskolák védelmében, 1984. február 10.) Szülők, pedagógusok, iskolabarátok!A Szlovák Szocialista Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma új iskolatörvény tervezetét dolgozta ki, melyet a közeljövőben, értesüléseink szerint 1984 márciusában fog tárgyalni a Szlovák Nemzeti Tanács. A törvénytervezet egyik szakasza …

Bővebben »

Levél Csehszlovákia politikai életének vezető személyiségeihez az Iskolaügyi törvényjavaslat ügyében

Könyv: Kettős elynomásban 12. dokumentum 1984. február Nyilván ismeretes Önök előtt, hogy az új iskolaügyi törvényjavaslat Szlovákiára vonatkozó részében olyan cikkely kerül a Szlovák Nemzeti Tanács elé jóváhagyásra (az oktatási nyelvről szóló 32. cikkely), amely hátrányos a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban éló nemzetiségek számára. Ezért kötelességünknek érezzük felhívni a figyelmüket a …

Bővebben »

A szlovákiai oktatásügyi törvényjavaslatnak az oktatás nyelvére vonatkozó szövegrésze

(A szlovákiai magyar iskolák védelmében)A szlovákiai oktatásügyi törvényjavaslatnak az oktatás nyelvére vonatkozó szövegrészeA Szlovák Szocialista Köztársaság Kormányának 1983. november 25-én kelt 345. számú határozata(A kormány által előterjesztett törvényjavaslat) 32a cikkely Az oktatási nyelv (1) Az oktatási nyelv a szlovák vagy a cseh nyelv: cseh nyelven az iskolaügyi minisztérium által kijelölt …

Bővebben »

Interjú önmagammal – Újabb támadás a magyar nyelvű oktatás ellen

(A szlovákiai magyar iskolák védelmében,  Pozsony, 1983. november) Egy évvel ezelőtt vizsgálati fogságban volt a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságágában kifejtett tevékenysége miatt. Mivel foglalkozott ez a bizottság?– A csehszlovákiai magyar kisebbség szociális, gazdasági, jogi, kulturális és oktatásügyi helyzetének a vizsgálatával. Pontosabban, annak felmérésével, hogy milyen hátrányos megkülönböztetésekkel sújtja a …

Bővebben »

Kutyaszorító (a teljes könyv)

Kutyaszorító (Az eredeti könyv beszkennelt változatának szövegfelismerése) Édesanyámnak Copyright Duray Miklós PÜSKI – CORVIN 1590 Second Avenue New York, N.Y. 10028 Tel: (212) 879-8893, 734-3848 PRINTED IN U. S. A. APOLLO PRINTING and BINDERY 747 Main Avenue, Passaic, N. J. 07055 TARTALOM: Csoóri Sándor bevezetője: Kapaszkodás a megmaradásért Beszélgetés a …

Bővebben »

Jelentés a csehszlovákiai magyar kisebbség állapotáról (monográfia)

(Könyv: Kettős elnyomásban) 9. dokumentum – 1982 április Bevezetés A dokumentum megszerkesztése a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága munkaközösségének legnagyobb vállalkozása volt. Előmunkálatai már 1979 februárjában megkezdődtek. Az összegyűjtött anyag egy részét 1979 júliusában Duray Miklós munkahelyén lefoglalta az államvédelmi hatóság. Ezt zömmel rekonstruálni lehetett, így 1980 tavaszára elkészülhetett a …

Bővebben »

Felhívás a csehszlovákiai magyar szülőkhöz és pedagógusokhoz

(Könyv: Kettős elnyomásban) 7. dokumentum 1981. április Bevezetés 1980 december elején Szlovákia iskolaügyi miniszter kollégiumában ismét napirendre került a magyar iskolák oktatási nyelvének szlovákra változtatása. A témát ezúttal nagy titoktartással kezelték. A kollégium tagjainak az ülés végén vissza kellett szolgáltatni az ezzel kapcsolatos összes írásos anyagot. A jelekből várható volt, …

Bővebben »

Levél és tanulmány a cseh polgárjogi mozgalom (Charta ’77) számára

(Könyv: Kettős elnyomásban)4. dokumentum – 1979. november BevezetésA Bizottság 3. dokumentumának megjelenése felgyorsította a politikai rendőrség akcióit. Már az 1978 májusi júniusi tiltakozó akció után az állambiztonsági szervek több magyar értelmiségit kihallgattak. Az 1979. január 5-én kelt 2. dokumentum további okot adott a nyomozásra. A 3. dokumentum megjelenését követően azonban …

Bővebben »

Adalékok a kisebbségi politikához (Bibó István emlékkönyv, 1979)

1979. szeptember 09. vasárnap 00:00A kisebbség kifejezés jelentéstani értelme mennyiségi viszonyt tartalmaz. Ám a kisebbség és többség kapcsolatában elsősorban nem ezt kell vizsgálni, hanem a birtokon belüliség és birtokon kívüliség, a hatalmon belüliség és hatalmon kívüliség viszonyát. A kisebbségi kérdés társadalmi konfliktus, amely a másság – a csoportosan megnyilvánuló másság …

Bővebben »

Emlékirat a csehszlovákiai magyar kisebbség helyzetéről

(Könyv: Kettős elnyomásban)3. dokumentum – 1979. május BevezetésA Bizottság 2. számú dokumentumát a Szlovákia Kormánya Nemzetiségi Tanácsának elnöke Ján Gregor mérnök (a kormány alelnöke) felolvasta a Nemzetiségi Tanács 1979. január 16-i ülésén. Az ezután kerekedett vita következménye lett, hogy a tanács nem adott semmilyen javaslatot a tervezettel kapcsolatban, de a …

Bővebben »