Önrendelkezési kísérleteink – tartalom

dk09Kiadta: Méry Ratio, Somorja, 1999. Felelős kiadó: Méry Gábor. Szerkesztette: Oriskó Norbert. Nyomdai előkészítés: Bici-Data, Galánta. Nyomta: garmond Partizánske. A könyv megjelenését a Csehországi és Szlovákiai Magyar kultúráért Alapítvány, Pázmány Péter Dunaszerdahely polgármestere és Mikulecz János támogatta. A kötet borítóján Henry Moore Király és királyné című szobra látható.

* * *

Egy olyan társadalmi méretekben végzett kísérletről szóló könyvet nyújtunk át az olvasónak, amely a napi politika körülményei között, pártpolitikai csatározások közepette és az un. kisebbségpolitika lövés/árkaiban zajlott le. A kísérleti laboratóriumot az Együttélés politikai mozgalom berkeiben építettük fel. ami azt jelenti, hogy a kísérlet folyamatait mindenki befolyásolhatta, aki az Együttélés választott testületeinek volt a tagja. Az Együttélésben a megválasztás egyik politikai alapfeltétele az volt, hogy a megválasztandó személy azonosuljon a Szlovákiában élő magyarság nagyobb részének az elvárásaival, érdekeivel, politikai meggyőződésével. Azt ma már tudjuk, hogy nem mindenki tett eleget ezen alapfeltételnek, de az Együttélés politikáját helyileg, regionálisan vagy országos szinten meghatározó tisztségviselők zöme megfelelt ennek az elvárásnak. Ez áttételesen azt jelenti, hogy az önrendelkezési kísérleteink – hiszen erről szól a könyv -a szlovákiai magyarság többségében élő elképzelések megfogalmazásáról és politikai érvényesítéséről szólnak.

A KÖNYV TARTALMA – a könyv összes anyaga elérhető!

Előszó (Oriskó Norbert)

A szellemi együttműködők névsora

Új politikai érték születik

Önkormányzatok és regionalizmus

A rendszerváltozást követő harcaink jogállásunk javításáért

Helyzetjelentések

Az önrendelkezésről

Az elnyomott kisebbségből legyen társnemzet!

Összegzések

Önkormányzati nagygyűlés

Az etnokratikus nemzetállam és demokratikus ellenszere

Kormányközelben és utána

A szlovákiai magyar pártok egyesüléséért

A ‘magyar-magyar’ csúcsértekezlet

Tapasztalatok és tanulságok

Utószó helyett

Megszakítás