HAZÁTÓL A NEMZETIG – könyv

dk07A kárpát-medencei magyarság helyzete és esélyei

Cikkek, elemzések, beszédek és interjúk 1990-2004

Kiadta: MÉRY RATIO, Somorja, 2005 * Felelős kiadó: Méry Gábor * Sajtó alá rendezte: N. Gyurkovits Róza * Szerkesztette: Kövesdi Károly * A kötet megjelenését Kovács Lajos támogatta * Nyomai előkészítés: Grafis Dunaszerdahely * Nyomta: Valeur Kft

TARTALOM

Bevezető (Duray Miklós)

Előszó

Gyurkovits Róza: A hallgatás gyümölcsei – Előszó Duray könyvéhez

A jelenünk átfolyik a jövőnkbe, sodorva magával a múlt rossz emlékeit

Létünk vörös fonala a bizonytalanság

A magyar nemzetpolitika útkeresése a kisebbségi létben

Ismerjük-e önmagunkat és másokat?

Esterházy János emléke

Az időszámítás Trianon óta

Több államban, egy hazában

A magyarok örök hazája

A reformkor üzenete

A hősöket tiszteljük, a háborút gyűlöljük

Magyar október

Antall József emlékére

Malomkövek között

A nemzet határon átívelő újraegyesítése

A magyarok legnagyobb gyűlése

Vallomások a múltról

Köszöntők, méltatások, köszönetek

Méltatók Duray Miklósról

Életrajzi adatok

További cikkek a könyvvel kapcsolatban:

Megszakítás